Το έργο ManTiS οργανώνεται στα εξής Παραδοτέα:

ΕΕ1 Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές και αρχιτεκτονική 

 • ΕΕ1.1 Απαιτήσεις και προδιαγραφές συστήματος
 • ΕΕ1.2 Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου & εφαρμογές επίδειξης 


ΕΕ2 Συλλογή IoT και crowdsourced δεδομένων με αδιάλειπτη επίγνωση θέσης 

 • ΕΕ2.1 Μεθοδολογίες αδιάλειπτου εντοπισμού θέσης οχήματος
 • ΕΕ2.2 Αρχική  έκδοση  εφαρμογής  ανάκτησης  δεδομένων  επί οχήματος
 • ΕΕ2.3 Τελική   έκδοση   εφαρμογής   ανάκτησης   δεδομένων οχήματος


ΕΕ3 Δικτυακή πλατφόρμα NG-eCall με επίγνωση θέσης 

 • ΕΕ3.1 Επιλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας SIP και προδιαγραφή διεπαφών για ανάκτηση και ενσωμάτωση δεδομένων θέσης και δεδομένων ΙοΤ.
 • ΕΕ3.2Αρχική έκδοση λογισμικού κλήσεων εκτάκτου ανάγκης με επίγνωση θέσης
 • ΕΕ3.3Τελική έκδοση λογισμικού κλήσεων εκτάκτου ανάγκης με επίγνωση θέσης


ΕΕ4 Υπηρεσίες ευφυούς ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 

 • ΕΕ4.1 Αναλυτικές    προδιαγραφές    πλατφόρμας  υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
 • ΕΕ4.2 Αρχική έκδοση υπηρεσιών ευφυούς ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων
 • ΕΕ4.3 Τελική έκδοση υπηρεσιών ευφυούς ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων


ΕΕ5 Ανάπτυξη εφαρμογών ασφαλών μετακινήσεων και υποστήριξης οδηγών 

 • ΕΕ5.1 Αναλυτικές  προδιαγραφές  και  διεπαφές  επικοινωνίας συσκευών οχημάτων με εξυπηρετητές υποδομής
 • ΕΕ5.2 Αρχική   έκδοση   εφαρμογών   ενημέρωσης   οδηγών, υποδομής και διαχειριστών στόλων οχημάτων
 • ΕΕ5.3 Τελική    έκδοση    εφαρμογών   ενημέρωσης   οδηγών, υποδομής και διαχειριστών στόλων οχημάτων


ΕΕ6 Ολοκλήρωση πιλοτικών εφαρμογών & αξιολόγηση συστήματος 

 • ΕΕ6.1 Ολοκλήρωση εφαρμογών
 • ΕΕ6.2 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • ΕΕ6.3 Συνολικές   δράσεις   διάχυσης   και   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων 

Α/ΑΤίτλος ΠαραδοτέουΕίδος ΠαραδοτέουΕνότητα ΕργασίαςΦορέαςΠαράδοση (μήνας)
1 Απαιτήσεις και προδιαγραφές συστήματος Έκθεση EE1 ΑΤΔ M4
2 Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου & εφαρμογές επίδειξης Έκθεση EE1 Swarco M8
3 Μεθοδολογίες αδιάλειπτου εντοπισμού θέσης οχήματος Έκθεση EE2 ΕΑΠ M12
4 Αρχική  έκδοση  εφαρμογής  ανάκτησης  δεδομένων  επί οχήματος ¶λλο EE2 ΕΑΠ M18
5 Τελική   έκδοση   εφαρμογής   ανάκτησης   δεδομένων οχήματος ¶λλο EE2 Swarco M24
6 Επιλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας SIP και προδιαγραφή διεπαφών για ανάκτηση και ενσωμάτωση δεδομένων θέσης και δεδομένων ΙοΤ Έκθεση EE3 ΕΑΠ M12
7 Αρχική έκδοση λογισμικού κλήσεων εκτάκτου ανάγκης με επίγνωση θέσης Λογισμικό EE3 ΕΑΠ M18
8 Τελική έκδοση λογισμικού κλήσεων εκτάκτου ανάγκης με επίγνωση θέσης Λογισμικό EE3 ΕΑΠ M24
9 Αναλυτικές    προδιαγραφές    πλατφόρμας    υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Έκθεση ΕΕ4 ΕΠΙΣΕΥ M12
10 Αρχική έκδοση υπηρεσιών ευφυούς ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων Λογισμικό ΕΕ4 ΕΠΙΣΕΥ M18
11 Τελική έκδοση υπηρεσιών ευφυούς ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων Λογισμικό ΕΕ4 ΕΠΙΣΕΥ M24
12 Αναλυτικές  προδιαγραφές  και  διεπαφές  επικοινωνίας συσκευών οχημάτων με εξυπηρετητές υποδομής Έκθεση EE5 Swarco Μ12
13 Αρχική   έκδοση   εφαρμογών   ενημέρωσης   οδηγών, υποδομής και διαχειριστών στόλων οχημάτων Λογισμικό EE5 Vertoyo Μ24
14 Τελική    έκδοση    εφαρμογών   ενημέρωσης   οδηγών, υποδομής και διαχειριστών στόλων οχημάτων Λογισμικό EE5 Vertoyo Μ30
15 Ολοκλήρωση εφαρμογών ¶λλο EE6 Vertoyo Μ32
16 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Έκθεση EE6 ΑΤΔ Μ36
17 Συνολικές   δράσεις   διάχυσης   και   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων Έκθεση EE6 ΕΠΙΣΕΥ Μ36