Για το έργο “MANTIS”, ενώνουν τις δυνάμεις τους οι παρακάτω φορείς:

 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ)

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), που αποτελεί τον ερευνητικό βραχίονα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1992. Η ιδρυτική του «Χάρτα» είναι η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς. Το ΕΠΙΣΕΥ κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα λειτουργίας του έχει συμμετάσχει ή έχει συντονίσει με επιτυχία περισσότερα από 230 ερευνητικά έργα στα πλαίσια χρηματοδότησης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP6, FP7, κλπ), 76 ερευνητικά έργα, στο Horizon 2020, και περισσότερα από 500 εθνικά έργα, έργα ΕΣΠΑ ή συνεργασίες με διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Από την ίδρυσή του, το ΕΠΙΣΕΥ έχει παρακολουθήσει στενά την πρόοδο των κλάδων της ηλεκτρονικής και της τεχνολογίας των υπολογιστών, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί το σύνολο των ιδρυτικών και στρατηγικών στόχων του και να αναπτυχθεί σε ένα από τα πιο δραστήρια και ικανά ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Το αναγνωρισμένου και διεθνούς κύρους εργαστήριο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών (CNL) του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ έχει μακρά ερευνητική διαδρομή στην ευφυή ανάλυση δεδομένων, σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για πράσινες μεταφορές και στη μηχανική υπηρεσιών. Σχετικά συνεργατικά ερευνητικά έργα περιλαμβάνουν τα FP7 EcoGem - Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars και FP7 EMERALD - Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving (όπου το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ανέπτυξε εφαρμογές υποστήριξης οδηγών βασισμένες σε συλλεγόμενα από οχήματα δεδομένα και σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης), το Εθνικό συνεργατικό έργο CARMA - Εφαρμογή Ευφυούς Διαχείρισης Οχημάτων για Προηγμένες Υπηρεσίες Πράσινων Οδικών Μεταφορών και το H2020 έργο InLife - Incubate a New Learning and Inspiration Framework for Education (όπου αναπτύσσει πλαίσια κατάλληλα για την ανάλυση μεγάλων ροών δεδομένων προερχόμενων από IoT περιβάλλοντα). Είναι χαρακτηριστικό ότι, στα ανωτέρω έργα, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ διετέλεσε επιτυχώς είτε συντονιστής είτε τεχνικός συντονιστής - επιστημονικός υπεύθυνος.


 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ-ΕΑΠ)

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει. Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (DSMC, http://dsmc2.eap.gr/) έχει συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες Ε & Α. Κύριοι στόχοι του εργαστηρίου DSMC είναι η διεξαγωγή διεθνούς ανταγωνιστικής έρευνας και η παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας. Το DSMC διεξάγει θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς: Σχεδιασμός ενσωματωμένων δικτυακών συστημάτων, Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων, Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, Ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και βίντεο.

Το εργαστήριο DSMC αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του σχεδιασμού ενσωματωμένων δικτυακών συστημάτων, και εφαρμογών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Smart cities, Machine to Machine (M2M) and industrial application, Agriculture, Network terminals/sensors, controllers and gateway nodes). Συγκεκριμένα το εργαστήριο αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με τη αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό ενσωματωμένων μικροελεγκτών, τις εφαρμογές ενσωματωμένων μικροελεγκτών για τη συλλογή δεδομένων από διάσπαρτους αισθητήρες & απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών, τη ανάπτυξη σε πλατφόρμες όπως Raspberry Pi, 1 Openmote, Intel Galileo, Arduino κλπ. και της σχετικής ροής σχεδίασης και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών και τις μεθοδολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από δίκτυα αισθητήρων με χρήση υποδομών υπολογιστικού νέφους (cloud).

Πρόσφατα το ΕΑΠ έχει συμμετάσχει στα έργα H2020-EMYNOS (nExt generation eMergencY commuNicatiOnS ) σχετικά με την ανάπτυξη επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης βασισμένων στο SIP και ΕΣΠΑ Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ DIOGENES σχετικά με τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και θα μεταφέρει την σχετική τεχνογνωσία στα πλαίσια του έργου.


 • Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Η “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε” είναι η εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού, ενός  αυτοκινητόδρομου με διόδια συνολικού μήκους 70χλμ που λειτουργεί με τη μορφή έργου παραχώρησης στην Αττική. Η Παραχωρησιούχος εταιρεία με την επωνυμία «Αττική Οδός Α.Ε.» έχει αναθέσει στην «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», μέσω μιας Συμφωνίας Λειτουργίας και Συντήρησης, αρμοδιότητες αναφορικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες τακτικής συντήρησης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται και στη Σύμβαση παραχώρησης του έργου.

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1999, πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κατασκευής οδικού τμήματος και αποτελεί τον Διαχειριστή του αυτοκινητόδρομου «Αττική Οδός». Οι υποχρεώσεις της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συνοψίζονται ως εξής:

- Διαχείριση κυκλοφορίας και ασφάλεια χρηστών

- Εντοπισμός / επέμβαση / διαχείριση συμβάντων

- Τακτική συντήρηση υποδομής και σταθερού εξοπλισμού

- Συντήρηση οχημάτων

- Σχεδιασμός / παρακολούθηση βαριάς συντήρησης

- Σχεδιασμός / προγραμματισμός βελτιώσεων και επεκτάσεων

- Συλλογή διοδίων

- Σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής και διαχείριση εμπορικών προγραμμάτων

- Διαχείριση παραπόνων των χρηστών

- Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Αυτές οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης εξασφαλίζονται 24 ώρες το 24ωρο, σε καθημερινή βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Η κύρια μέριμνα της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την άνεση όλων των χρηστών και των εργαζομένων ανά πάσα στιγμή. Έτσι, εκτός από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» διεξάγει εκτεταμένη εκπαίδευση τόσο των χρηστών όσο και των εργαζομένων σε θέματα οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα για τον εντοπισμό νέων τεχνολογιών και νέων διαδικασιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες της Αττικής Οδού.


 • Swarco Hellas Συστήματα Κυκλοφορίας Α.Ε.

Η SWARCO HELLAS Α.Ε. είναι μέλος του διεθνούς ομίλου εταιρειών SWARCO (www.swarco.com), που στα τελευταία σαράντα χρόνια εντάσσεται ανάμεσα στους τεχνολογικά κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές λύσεων παγκοσμίως στον τομέα των συστημάτων κυκλοφορίας. Η SWARCO παρέχει το πλήρες φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων οδικής σήμανσης, σηματοδότησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.

O στόχος της SWARCO είναι να υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας της κοινωνίας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν την κινητικότητα και να αυξήσουν την οδική ασφάλεια με λύσεις υψηλής ποιότητας, βιώσιμες για όλους τους εμπλεκόμενους και φιλικές προς το περιβάλλον.

O Όμιλος SWARCO αποτελεί one stop shop για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συστήματα και υπηρεσίες σε αντικείμενα:
• Αστικής και υπεραστικής διαχείρισης κυκλοφορίας,
• LED φωτεινή σηματοδότηση,
• Προσαρμοστικό στην κυκλοφορία έλεγχο φωτεινής σηματοδότησης,
• Συνεργατικά συστήματα έξυπνων οδών,
• Εφαρμογές πληροφόρησης οδηγών και μετακινούμενων,
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης,
• Τηλεματική διαχείριση στόλων.

Η SWARCO HELLAS Α.Ε. δημιουργήθηκε από την συγχώνευση δύο υφιστάμενων ελληνικών εταιρειών με μακρά και σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά των συστημάτων κυκλοφορίας και ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Η εταιρεία Signalbau Huber Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων κυκλοφορίας με μεγάλη επιτυχία. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, συντήρησης και τεχνογνωσίας, προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ποιοτικής στάθμης, όπως κέντρα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, ρυθμιστές κυκλοφορίας και φωτεινούς σηματοδότες.

Η ΙΝFOTRIP A.E. ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών περιεχομένου και λύσεων Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems) και Τηλεματικής. Η εταιρία INFOTRIP έχει αναπτύξει μια δυναμική παρουσία στην αγορά των ευφυών συστημάτων μεταφορών, όπου δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η Διαχείριση Κυκλοφορίας (Traffic Management), η Διαχείριση Δημοσίων Συγκοινωνιών, η Διαχείριση Στόλου και Επιχειρησιακών Πόρων (Fleet & Asset Management) και η Παροχή Συστημάτων και Υπηρεσιών Περιεχομένου & Πληροφόρησης για τις Μεταφορές (Infomobility)

Οι δραστηριότητες της SWARCO HELLAS συνεχώς επεκτείνονται προωθώντας όλο το εύρος προϊόντων του ομίλου SWARCO όπως τα συστήματα parking, συστήματα αυτοκινητοδρόμων και σηράγγων, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, συστήματα διαχείρισης μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλα.

Η αξιοπιστία και η ευελιξία της εταιρείας μας, έχει εκτιμηθεί δεόντως από την αγορά, δημιουργώντας ένα πολύ καλό και θετικό πλαίσιο συνεργασίας. Η παρουσία μας, εκτός από την Αττική στην οποία συντηρούμε το 20% των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης καθώς και δυο κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας (υποστηρίζοντας τα πρωτόκολλα επικοινωνίας SSI και OCIT), είναι ιδιαίτερα δυναμική και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας όπως Πάτρα, Ρόδο, Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο κλπ.

O τομέας «Διαχείρισης Κυκλοφορίας» περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της αστικής και υπεραστικής κυκλοφορίας, καθώς και πληροφόρησης των οδηγών και πεζών σε πραγματικό χρόνο, όπως διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών, διαχείριση στάθμευσης, παραχώρηση προτεραιότητας σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πληροφόρηση μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων κτλ.

Ο τομέας «Διαχείρισης Δημοσίων Συγκοινωνιών» περιλαμβάνει τα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών, λεωφορείων και Τραμ καθώς και πληροφόρησης των επιβατών με διαφορετικά μέσα, έξυπνες πινακίδες στις στάσεις, διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογες κινητού.

Ο τομέας «Διαχείρισης Στόλου και Επιχειρησιακών Πόρων» περιλαμβάνει συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων ταξί και εμπορικών στόλων, εντοπισμού θέσης, δυναμικής δρομολόγησης και διαχείρισης προσωπικού πεδίου εξασφαλίζοντας στους χρήστες την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία ατόμων ή εμπορευμάτων.

Ο τομέας των «Υπηρεσιών Περιεχομένου-Infomobility» περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφόρησης για την κυκλοφορία και τις μεταφορές μέσα από το διαδίκτυο, κινητές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα, συσκευές επί του οχήματος, όπως: δυναμική δρομολόγηση και πλοήγηση, ενημέρωση κυκλοφοριακών συμβάντων, σχεδιασμό ταξιδιού με διάφορα μέσα μεταφοράς και διατροπική δρομολόγηση (ΙΧ και μέσα μαζικής μεταφοράς), εύρεση σημείων ενδιαφέροντος και διευθύνσεων και απεικόνιση σε ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα.


 • Vertoyo Ο.Ε.

Η εταιρεία VERTOYO O.E, με διακριτικό τίτλο VERTOYO, ιδρύθηκε το 2011 από τους Ιωάννη Βαγιάννη και Ανδριόπη Σαργκάνη. Η διάρκειά της έχει οριστεί αόριστη. Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει:

 1. την έρευνα, τη δημιουργία και την πώληση καινοτομικών εφαρμογών, υπηρεσιών & προϊόντων τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και λογισμικού εφαρμογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 2. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών μέσω καινοτομικών τεχνολογιών (τηλέφωνο, internet) & τις συναφείς με τα παραπάνω δραστηριότητες,
 3. τις υπηρεσίες και την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών & επικοινωνίας, υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης. Η VERTOYO είνια πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα στην ανάπτυξη λογισμικού για επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου. Οι δραστηριότητές της εστιάζουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων και προηγμένων τεχνολογικά λύσεων στους παρακάτω τομείς: Digital World, Cloud Computing & Hosting, IT Professional Services, R&D, E-Commerce, E-Travel, CMS και Wifi Integrated Solutions. Τα στελέχη της VERTOYO διαθέτουν εκτενή εμπειρία στην επιχειρηματική και εμπορική ανάπτυξη και η εταιρεία προσφέρει τα πλέον προηγμένα και ανταγωνιστικά προϊόντα καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για Operators, Finance, Retail & FMCG, Public Sector & Government. Επίσης η εταιρεία επιλέχθηκε και συμμετέχει σε R&D projects μέσω του προγράμματος Horizon2020. Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες / προϊόντα είναι:
  • Vertoyo Digital Platform: σύγχρονη, αξιόπιστη και πανίσχυρη πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων, διαχείρισης περιεχομένου, η οποία υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (eTravel & Retail/FMCG)
  • WiCube Internet Station – WiFi Data & Mobile Engagement Services: αποτελεσματική, επεκτάσιμη και υψηλής ποιότητας και λειτουργίας πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση internet στους πελάτες τους, με έναν επώνυμο, ασφαλή και μετρήσιμο τρόπο και ταυτόχρονα να έχουν στη διάθεσή τους ένα ενοποιημένο μέσο διαχείρισης και προβολής διαφημιστικού ή ενημερωτικού υλικού. Η παροχή της λύσης συνίσταται στην προμήθεια αδειών λογισμικού και παροχής 3G/4G data services (retail & wholesale) και συνοψίζεται στις παρακάτω υπηρεσίες:
   • WiCube - Internet Station / Data Services
   • WiCube - WiPass Services
   • WiCube - WiApp Event
   • WiCube - WiBrand Services
   • WiCube - Services & Support
  • IT Professional Services: εξειδικευμένες υπηρεσίες που συνοδεύουν τις παρεχόμενες λύσεις της VERTOYO, αλλά προσφέρονται και αυτόνομα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη και καλύπτουν τους εξής τομείς:
   • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Web Portals/ CMS
   • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Mobile Apps (iOS & Android)
   • Υπηρεσίες Advisory & Consulting
   • Υπηρεσίες Operation Stabilization & Performance Optimization
   • Υπηρεσίες Project Management & Business Analysis
   • Technical Project Management – Vendors Management
   • Υπηρεσίες Software Testing & QA
  • Vertoyo CloudBenefIT – Support Services: ευέλικτες, αξιόπιστες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Cloud Hosting & Support.