28/11/2018
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MANTIS

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) φιλοξένησε στις 4 Οκτωβρίου 2018 την επίσημη συνάντηση Kick-off του έργου MANTIS.